ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านวังไทร (Slow love farm) (จังหวัด สุโขทัย)

 

ชื่อสถานที่ : ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านวังไทร (Slow love farm)

ที่ตั้ง : 88/13 ม.2 ต.วังตะคร้อ อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140

ข้อมูล