เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพทั่วไปตราสัญลักษณ์

ต้นตะคร้อ เป็นต้นไม้ที่มีอยู่จำนวนมากในเขตตำบลวังตะคร้อ
ลักษณะทั่วไป : ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 15-25 เมตรผลัดใบเรือนยอดทรงรูปไข่ทึบแตกกิ่งตำลำต้นสั้น มักขึ้นเป็นปุ่มปมและพูพอนเปลือกสีน้ำตาลเทา
ดอก : สีขาวอมเขียว ออกเป็นช่อแยกแขนงตามซอกใบใกล้ปลายกิ่งดอก ออก มี.ค
ผล : ผลสดแบบมีเนื้อเมล็ดเดี่ยว ทรงไข่แกมขอบ และโคนผลเปลือกเรียบและเกลี้ยน ผลสุกสีน้ำตาล เนื้อสีเหลือง เมล็ดรูปไข่ผล ออก มี.ค - ส.ค.
ด้านภูมิทัศน์ : ปลูกเพื่อให้ร่มเงาดี เพราะพุ่มใบทึบเหมาะสำหรับพื้นที่กว้าง ผลดึงดูดนกได้
ประโยชน์ : ไม้ทำเสาเรือน ด้ามเครื่องมือ เปลือกแก้ท้องร่วง นำมันเมล็ดแก้ผลร่วง ผลสุก มีรสเปรี้ยวอมหวาน
รวงข้าวสีทอง ความหมาย ทุ่งข้าวที่เป็นอาหารหลักของคนไทย และชาวตำบลวังตะคร้อ ในฤดูเก็บเกี่ยวจะมีสีเหลืองอร่ามของเมล็ดข้าวทั่วท้องทุ่ง แสดงถึง ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดินของตำบล วังตะคร้อ


ที่ตั้งและอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ ตั้งอยู่เลขที่ 1/5 หมู่ที่ 4 ตำบลวังตะคร้อ อำเภอ บ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล (ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. 2539) มีพื้นที่ประมาณ 136 ตารางกิโลเมตร ประมาณ 72,500 ไร่ ตั้งอยู่ทาง ทิศตะวันตก ของอำเภอบ้านด่านลานหอย ระยะห่างจากอำเภอประมาณ 8 กิโลเมตร


อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือติดต่อกับตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอ บ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
ทิศใต้ติดต่อกับตำบลห้วยยั้ง อำเภอ พรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร และตำบลวังประจบ อำเภอเมือง จังหวัดตาก
ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลลานหอย อำเภอ บ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลวังประจบ อำเภอเมือง จังหวัดตาก

ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขา เป็นที่ราบสลับกับเนินเขาเตี้ยๆ พื้นที่ดินปนดินลูกรัง มีพื้นที่ราบเชิงเขาเหมาะสำหรับเลี้ยงสัตว์


ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน อุณหภูมิเฉลี่ย 38 องศาเซลเซียส
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1500 ลบ.ม.
ฤดูหนาวเริ่มเดือนพฤศจิกายน-มกราคม

จำนวนประชากรในตำบล

เขตการปกครอง

จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชายหญิงรวมจำนวนครัวเรือน
1บ้านสวนป่า 224 227451146
2บ้านวังไทร 466426892306
3บ้านใหม่ 423404827191
4บ้านวังตะคร้อ 369379748217
5บ้านภูหีบ 10111021167
6บ้านปากคลองร่วม 340327667257
7บ้านใหม่คลองอุดม 7286611,389349
8บ้านหัวแรด306294600148
รวม2,957 2,828 5,7851,681

อัตราการเจริญเติบโตของประชากรในพื้นที่ มีการเปลี่ยนแปลงลดลง คิดเป็นร้อยละ 0.48
0.01s. 0.75MB