เมนูหลัก

บริการประชาชน-บริการแบบฟอร์มต่างๆ

คำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

วันที่ 24 มิ.ย. 63 หมวดหมู่ บริการแบบฟอร์มต่างๆ โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ

เอกสารทั้งหมด 2 ชุด

คำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 1.pdf159.23 KB
คำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 2.pdf89.15 KB
กลับหน้ารวมข่าว บริการประชาชน-บริการแบบฟอร์มต่างๆ

0.02s. 0.50MB