นายเคน อัคลา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ
095-9468357

ออนไลน์ 99 คน

เยี่ยมชม 20,413 คน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
30 ต.ค. 63รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
15 พ.ย. 62ประกาศ เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แชร์  
15 พ.ย. 62ประกาศ การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แชร์  
15 พ.ย. 62ผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  แชร์  
15 พ.ย. 62ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แชร์  
9 พ.ย. 61ประกาศ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แชร์  
31 ต.ค. 61สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา แชร์  
11 พ.ค. 61ประก่าศ เรื่องผลการดำเนินการ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ แชร์  
ลำดับ 1-8 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 8 รายการ
เปลี่ยนภาษา