นายเคน อัคลา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ
095-9468357

ออนไลน์ 131 คน

เยี่ยมชม 20,452 คน

รายงานการประชุมสภา
วันที่นำขึ้นเรื่อง
30 ต.ค. 63รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๓ แชร์  
19 ส.ค. 63ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ แชร์  
11 ส.ค. 63ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑  แชร์  
8 พ.ย. 62รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒ แชร์  
4 พ.ย. 62ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ แชร์  
30 ส.ค. 62รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๒ แชร์  
19 ส.ค. 62รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒ แชร์  
22 พ.ค. 62ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ แชร์  
1 มี.ค. 62รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒ แชร์  
26 ก.พ. 62ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๒ แชร์  
4 พ.ค. 61ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ แชร์  
9 เม.ย. 61ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ แชร์  
22 ก.พ. 61ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ แชร์  
30 ต.ค. 60ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ แชร์  
ลำดับ 1-14 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 14 รายการ
เปลี่ยนภาษา