นายเคน อัคลา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ
095-9468357

ออนไลน์ 364 คน

เยี่ยมชม 20,438 คน

ประกาศราคากลาง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
2 พ.ค. 62ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายลานสะเดา หมู่ที่ 4 บ้านวังตะคร้อ แชร์  
27 มี.ค. 62ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าวัด - บ้านนายทองใบ ม.7 บ้านใหม่คลองอุดม แชร์  
27 มี.ค. 62ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าหมู่บ้าน (ต่อจากเดิม) ม.5 บ้านภูหีบ แชร์  
8 มี.ค. 62ประกาศใช้ราคากลางโครงการขุดลอกขยายสระเก็บน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 7 ตำบลวังตะคร้อ แชร์  
8 มี.ค. 62ประกาศใช้ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสาย หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 ตำบลวังตะคร้อ แชร์  
6 มี.ค. 62ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสามแยกบ้านนายจริน ม.6 บ้านปากคลองร่วม แชร์  
6 มี.ค. 62ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.1 บ้านสวนป่า แชร์  
18 ก.พ. 62ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ 1 บ้านสวนป่า ตำบลวังตะคร้อ แชร์  
11 ก.พ. 62ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านนางบุญกว้าง - ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหัวแรด แชร์  
11 ก.พ. 62ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ - บ้านนางลำพิน หมู่ที่ 2 บ้านวังไทร  แชร์  
14 ม.ค. 62ประกาศใช้ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 7 ตำบลวังตะคร้อ แชร์  
1 มิ.ย. 61ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมโรงจอดรถและอาคารงานป้องกัน แชร์  
11 เม.ย. 61ประกาศใช้ราคากลางโครงการขุดลอกคลองวังไทร หมู่ที่ ๒ บ้านวังไทร แชร์  
11 เม.ย. 61ประกาศใช้ราคากลางโครงการงานขุดเจาะบ่อบาดาล ลึก ๖๐ เมตร หมู่ที่ ๖ บ้านปากคลองร่วม แชร์  
10 เม.ย. 61ประกาศใช้ราคากลางโครงการงานขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 บ้านวังตะคร้อ แชร์  
21 มี.ค. 61ประกาศใช้ราคากลางโครงการขุดลอกคลองวังไทร หมู่ที่ 2 บ้านวังไทร แชร์  
5 มี.ค. 61ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านภูหีบ แชร์  
5 มี.ค. 61ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางคำเต็ม - บ้านนางเย็น (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 8 บ้านหัวแรด แชร์  
23 ก.พ. 61ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายยอด - บ้านนายเทิดเกียรติ หมู่ที่ 3 บ้านใหม่  แชร์  
14 ก.พ. 61ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายวันนี - บ้านนายใฝ่ใจ หมู่ที่ 7 บ้านใหม่คลองอุดม แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 24 รายการ
เปลี่ยนภาษา