เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายลานสะเดา หมู่ที่ 4 บ้านวังตะคร้อ1742 พ.ค. 62
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าวัด - บ้านนายทองใบ ม.7 บ้านใหม่คลองอุดม21327 มี.ค. 62
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าหมู่บ้าน (ต่อจากเดิม) ม.5 บ้านภูหีบ18027 มี.ค. 62
ประกาศใช้ราคากลางโครงการขุดลอกขยายสระเก็บน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 7 ตำบลวังตะคร้อ1938 มี.ค. 62
ประกาศใช้ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสาย หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 ตำบลวังตะคร้อ908 มี.ค. 62
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสามแยกบ้านนายจริน ม.6 บ้านปากคลองร่วม1166 มี.ค. 62
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.1 บ้านสวนป่า1076 มี.ค. 62
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ 1 บ้านสวนป่า ตำบลวังตะคร้อ10618 ก.พ. 62
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านนางบุญกว้าง - ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหัวแรด8911 ก.พ. 62
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ - บ้านนางลำพิน หมู่ที่ 2 บ้านวังไทร 10111 ก.พ. 62
ประกาศใช้ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 7 ตำบลวังตะคร้อ9414 ม.ค. 62
ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมโรงจอดรถและอาคารงานป้องกัน881 มิ.ย. 61
ประกาศใช้ราคากลางโครงการขุดลอกคลองวังไทร หมู่ที่ ๒ บ้านวังไทร8711 เม.ย. 61
ประกาศใช้ราคากลางโครงการงานขุดเจาะบ่อบาดาล ลึก ๖๐ เมตร หมู่ที่ ๖ บ้านปากคลองร่วม10911 เม.ย. 61
ประกาศใช้ราคากลางโครงการงานขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 บ้านวังตะคร้อ9210 เม.ย. 61
ประกาศใช้ราคากลางโครงการขุดลอกคลองวังไทร หมู่ที่ 2 บ้านวังไทร11221 มี.ค. 61
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านภูหีบ1125 มี.ค. 61
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางคำเต็ม - บ้านนางเย็น (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 8 บ้านหัวแรด915 มี.ค. 61
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายยอด - บ้านนายเทิดเกียรติ หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ 8823 ก.พ. 61
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายวันนี - บ้านนายใฝ่ใจ หมู่ที่ 7 บ้านใหม่คลองอุดม9914 ก.พ. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB