เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายลานสะเดา หมู่ที่ 4 บ้านวังตะคร้อ1142 พ.ค. 62
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าวัด - บ้านนายทองใบ ม.7 บ้านใหม่คลองอุดม12827 มี.ค. 62
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าหมู่บ้าน (ต่อจากเดิม) ม.5 บ้านภูหีบ13027 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬา ม.1 บ้านสวนป่า ตำบลวังตะคร้อ11726 มี.ค. 62
ประกาศใช้ราคากลางโครงการขุดลอกขยายสระเก็บน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 7 ตำบลวังตะคร้อ1408 มี.ค. 62
ประกาศใช้ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสาย หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 ตำบลวังตะคร้อ558 มี.ค. 62
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสามแยกบ้านนายจริน ม.6 บ้านปากคลองร่วม636 มี.ค. 62
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.1 บ้านสวนป่า686 มี.ค. 62
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ 1 บ้านสวนป่า ตำบลวังตะคร้อ 6525 ก.พ. 62
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ 1 บ้านสวนป่า ตำบลวังตะคร้อ6518 ก.พ. 62
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านนางบุญกว้าง - ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหัวแรด5511 ก.พ. 62
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ - บ้านนางลำพิน หมู่ที่ 2 บ้านวังไทร 6111 ก.พ. 62
ประกาศใช้ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 7 ตำบลวังตะคร้อ5414 ม.ค. 62
ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมโรงจอดรถและอาคารงานป้องกัน531 มิ.ย. 61
ประกาศใช้ราคากลางโครงการขุดลอกคลองวังไทร หมู่ที่ ๒ บ้านวังไทร5011 เม.ย. 61
ประกาศใช้ราคากลางโครงการงานขุดเจาะบ่อบาดาล ลึก ๖๐ เมตร หมู่ที่ ๖ บ้านปากคลองร่วม6411 เม.ย. 61
ประกาศใช้ราคากลางโครงการงานขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 บ้านวังตะคร้อ5510 เม.ย. 61
ประกาศใช้ราคากลางโครงการขุดลอกคลองวังไทร หมู่ที่ 2 บ้านวังไทร6921 มี.ค. 61
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านภูหีบ735 มี.ค. 61
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางคำเต็ม - บ้านนางเย็น (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 8 บ้านหัวแรด555 มี.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB