นายเคน อัคลา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ
095-9468357

ออนไลน์ 127 คน

เยี่ยมชม 20,398 คน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
28 ส.ค. 63คู่มือแผนฉบับแก้ไขใหม่. แชร์  
24 มิ.ย. 63คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน แชร์  
8 ต.ค. 62คู่มือจ่ายเบี้ยยังชีพ แชร์  
8 ต.ค. 61คู่มือจัดเก็บรายได้อบตวังตะคร้อ แชร์  
8 ต.ค. 61คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างในระบบegp แชร์  
4 ส.ค. 60คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียน ร้องทุกข์ แชร์  
ลำดับ 1-6 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 6 รายการ
เปลี่ยนภาษา