นายเคน อัคลา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ
095-9468357

ออนไลน์ 123 คน

เยี่ยมชม 20,397 คน

แผนดำเนินงานประจำปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
28 ก.ย. 63แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
20 มี.ค. 63ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ แชร์  
30 ก.ย. 62รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔)  แชร์  
24 ก.ย. 62ประกาศ เรื่อง แผนการดําเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แชร์  
1 เม.ย. 62แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่๑ แชร์  
3 ต.ค. 61แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แชร์  
15 มี.ค. 61ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ เรื่อง แผนการดำเนินงาน แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แชร์  
ลำดับ 1-7 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 7 รายการ
เปลี่ยนภาษา