นายเคน อัคลา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ
095-9468357

ออนไลน์ 123 คน

เยี่ยมชม 20,376 คน

แผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่นำขึ้นเรื่อง
28 ก.พ. 63แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 แชร์  
30 ส.ค. 62ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ แชร์  
8 มี.ค. 62เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2562 แชร์  
10 ส.ค. 61ประกาศ เรื่องการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1/2561 แชร์  
16 มี.ค. 61ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2560)  แชร์  
9 ธ.ค. 59ประกาศใช้แผนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ แชร์  
ลำดับ 1-6 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 6 รายการ
เปลี่ยนภาษา