เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓373
ประกาศเรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒134
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑197
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒195

ลำดับที่ 1-4 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB