เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ145
การดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล546
แนวทางปฏิบัติตามประมวลฯ123
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล539
ประกาศแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริธรรมของข้าราชการ.126

ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB