เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนพัฒนาท้องถิ่น

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563113
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ566
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/25622147
ประกาศ เรื่องการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1/2561178
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2560) 283
ประกาศใช้แผนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ8125

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB