เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี64

วันที่ 9 ก.ย. 63 หมวดหมู่ ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ

เอกสารทั้งหมด 3 ชุด

ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี64.pdf364.29 KB
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี64ส่วนที่1ปรับ.pdf131.87 KB
ส่วนที่2แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปปช.pdf59.74 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

0.01s. 0.50MB