เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

วันที่ 24 มิ.ย. 63 หมวดหมู่ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ

เอกสารทั้งหมด 5 ชุด

ประโยชน์ตอบแทนอื่น.pdf1.25 MB
หลักเกญฑ์การสรรหาและการคัดเลือก.pdf610.08 KB
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง.pdf8.29 MB
หลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน.pdf1.64 MB
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร.pdf5.25 MB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

0.02s. 0.50MB