เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

วันที่ 24 มิ.ย. 63 หมวดหมู่ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ

เอกสารทั้งหมด 5 ชุด

อบต.วังตะคร้อ-โครงสร้างส่วนราชการ-อบต.pdf210.49 KB
การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร.pdf402.07 KB
มาตราฐานคุณธรรมและจริยธรรม.pdf2.85 MB
นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี.pdf2.09 MB
ประกาศแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริธรรมของข้าราชการ.pdf543.00 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

0.03s. 0.50MB