เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนอัตรากำลัง 3 ปี

หลักการและเหตุผล

วันที่ 17 มี.ค. 63 หมวดหมู่ แผนอัตรากำลัง 3 ปี โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ

เอกสารทั้งหมด 5 ชุด

หลักการและเหตุผล.pdf222.58 KB
รายละเอียดโครงการพัฒนา1.pdf118.02 KB
รายละเอียดโครงการพัฒนา2.pdf123.74 KB
รายละเอียดโครงการพัฒนา3.pdf119.56 KB
รายละเอียดโครงการพัฒนา4.pdf117.36 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนอัตรากำลัง 3 ปี

0.01s. 0.50MB