เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(ITA)

มาตราการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการทำผิดวินัย

วันที่ 11 ส.ค. 60 หมวดหมู่ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(ITA) โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

มาตราป้องกันการทุจริต และแก้ไขการทำผิดวินัย.pdf699.39 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(ITA)

0.01s. 0.50MB