เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(ITA)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปีื พ.ศ. 2561- พ.ศ.2564

วันที่ 22 พ.ค. 60 หมวดหมู่ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(ITA) โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ

เอกสารทั้งหมด 4 ชุด

ส่วนที่1แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี.pdf141.92 KB
ส่วนที่2แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปปช.pdf246.71 KB
ส่วนที่3แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี.pdf629.47 KB
ประกาศแผนป้องกันปราบปรามทุจติต.pdf58.50 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(ITA)

0.01s. 0.50MB