เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ระบบ ITAS) ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 22 ต.ค. 63 หมวดหมู่ ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ

เอกสารทั้งหมด 2 ชุด

1. รายงานการประเมินคุณธรรม.pdf6.12 MB
2 .รายงานการประเมินคุณธรรม.pdf903.68 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

0.01s. 0.50MB