นายเคน อัคลา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ
095-9468357

ออนไลน์ 116 คน

เยี่ยมชม 20,472 คน

ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายเคน อัคลา

  นายก อบต.วังตะคร้อ

   

 • นายจำรูญ ทรัพย์เพชร

  รองนายก อบต.วังตะคร้อ

   

 • นายสมัย อัคลา

  รองนายก อบต.วังตะคร้อ

   

 • นางสาวนารี คำตัน

  เลขานุการนายก อบต.วังตะคร้อ

   

เปลี่ยนภาษา