เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายเคน อัคลา

  นายก อบต.วังตะคร้อ

 • นายจำรูญ ทรัพย์เพชร

  รองนายก อบต.วังตะคร้อ

 • นายสมัย อัคลา

  รองนายก อบต.วังตะคร้อ

 • นางสาวนารี คำตัน

  เลขานุการนายก อบต.วังตะคร้อ0.02s. 0.50MB