นายเคน อัคลา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ
095-9468357

ออนไลน์ 103 คน

เยี่ยมชม 20,395 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


“ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
และมุ่งสร้างชุมชนให้เข้มแข็งน่าอยู่ ”

เปลี่ยนภาษา