เมนูหลัก

เกี่ยวกับ อบต. - วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์


“ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
และมุ่งสร้างชุมชนให้เข้มแข็งน่าอยู่ ”

0.01s. 0.50MB