เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวโอนย้ายและรับสมัครงาน

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์การับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ๑ อัตรา )773 ธ.ค. 63
รายงานตำแหน่งที่ว่างของพนักงานส่วนตำบลและสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ๑ อัตรา651 ธ.ค. 63
รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/25643812 ต.ค. 63
ขยายระยะเวลาการรับโอน (ย้าย) ตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล1859 ก.ย. 63
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อทำการสรรหาบุคคลเพื่อเป็น อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น4211 ส.ค. 63
เรื่อง: ประกาศเรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นตำแหน่งผู้ปฏิบัติ22714 ก.พ. 63
ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นตำแหน่งผู้ปฏิบัติ3716 ธ.ค. 62
ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB