เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการอบรมชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid -19 )1812 มี.ค. 63
คอบร้าโกลด์ ๒๐ ส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ในโครงการช่วยเหลือประชาชน (HCA) ในพื้นที่การฝึกคอบร้าโกลด์ ๒๐ ที่สุโขทัย185 มี.ค. 63
งานสักการะ พระแม่ย่าและงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 1026 ก.พ. 63
ประชุมท้องถิ่นสัญจรอำเภอบ้านด่านลานหอย ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 1225 ก.พ. 63
ประกาศเรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นตำแหน่งผู้ปฏิบัติ2214 ก.พ. 63
พิธีประกาศจังหวัดสุโขทัยปลอดขยะเปียก 14 กุมภาพันธ์ 25632114 ก.พ. 63
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 186 ก.พ. 63
ประกาศ ตำบลวังตะคร้อ ปลอดขยะเปียก113 ก.พ. 63
สาระน่ารู้ การลดใช้พลาสติก103 ก.พ. 63
กำหนดเขตควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิด3131 ม.ค. 63
บ้านด่านลานหอยคาวบอยทาวน์ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓1627 ม.ค. 63
การจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี ๒๕๖๓824 ม.ค. 63
งานสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ปี๒๕๖๓1417 ม.ค. 63
ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี๒๕๖๓1310 ม.ค. 63
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่173 ม.ค. 63
ช่วงเทศกาลปีใหม่ อย่าลืมเตรียมร่างกายให้พร้อมขับรถ ตรวจสอบสภาพรถให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัย และศึกษาเส้นทางก่อนเดินทาง2323 ธ.ค. 62
ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นตำแหน่งผู้ปฏิบัติ2016 ธ.ค. 62
วันพ่อแห่งชาติ ๖๒515 ธ.ค. 62
ประกาศรายชื่ออาสาสมัครจิตอาสาภัยพิบัติ 594 ธ.ค. 62
รับสมัครจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ8022 พ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB