เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
7 สิงหาคม "วันรพี" พระบิดาแห่งกฎหมายไทย37 ส.ค. 63
4 สิงหาคม ของทุกปี เป็น วันสื่อสารแห่งชาติ 74 ส.ค. 63
วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม929 ก.ค. 63
28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ1028 ก.ค. 63
โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า หมู่ที่ 6 พ.ศ.25631424 ก.ค. 63
เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สู่ประชาชน3023 ก.ค. 63
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบ ๒๕๖๓ 1217 ก.ค. 63
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข พ.ศ. 25631116 ก.ค. 63
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ของทุกปี 161 ก.ค. 63
รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด ( ๒๖ มิถุนายน ) ประจำปี ๒๕๖๓1826 มิ.ย. 63
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๓ 3826 มิ.ย. 63
โครงการสานเสวนา และสันทนาการ (ขุนด่าน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓2016 มิ.ย. 63
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นตอบแบบ วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่านระบบ ITAS ด้วยตนเอง265 มิ.ย. 63
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี203 มิ.ย. 63
การดําเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในพื้นที่ตําบล วังตะคร้อ411 เม.ย. 63
โครงการอบรมชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid -19 )6212 มี.ค. 63
คอบร้าโกลด์ ๒๐ ส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ในโครงการช่วยเหลือประชาชน (HCA) ในพื้นที่การฝึกคอบร้าโกลด์ ๒๐ ที่สุโขทัย785 มี.ค. 63
งานสักการะ พระแม่ย่าและงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 4126 ก.พ. 63
ประชุมท้องถิ่นสัญจรอำเภอบ้านด่านลานหอย ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 4825 ก.พ. 63
ประกาศเรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นตำแหน่งผู้ปฏิบัติ5614 ก.พ. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB