เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
งานสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ปี๒๕๖๓417 ม.ค. 63
ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี๒๕๖๓410 ม.ค. 63
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่93 ม.ค. 63
ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นตำแหน่งผู้ปฏิบัติ726 ธ.ค. 62
ช่วงเทศกาลปีใหม่ อย่าลืมเตรียมร่างกายให้พร้อมขับรถ ตรวจสอบสภาพรถให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัย และศึกษาเส้นทางก่อนเดินทาง1323 ธ.ค. 62
วันพ่อแห่งชาติ ๖๒295 ธ.ค. 62
ประกาศรายชื่ออาสาสมัครจิตอาสาภัยพิบัติ 304 ธ.ค. 62
รับสมัครจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ5122 พ.ย. 62
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๒๓ ตุลาคม3623 ต.ค. 62
งานประเพณีออกพรรษาแห่ชูชก ประจำปี 25625415 ต.ค. 62
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2113 ต.ค. 62
โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 25622317 ก.ย. 62
ร่วมกิจกรรมกิจกรรมจิตอาสาร่วมใจ ปลูกป่า ปล่อยปลา เทิดพระเกียรติ ๑๒ สิงหา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 3815 ส.ค. 62
กิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 4112 ส.ค. 62
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดสวนป่า 399 ส.ค. 62
โครงการประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562831 ก.ค. 62
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 25626027 มิ.ย. 62
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี พ.ศ. 25626526 มิ.ย. 62
ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติบ้านวังไทร7324 มิ.ย. 62
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562737 มิ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB