เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง88 ม.ค. 64
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 25643329 ธ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง12627 ต.ค. 63
วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ 3923 ต.ค. 63
วันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 2222 ต.ค. 63
13 ตุลาคม พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายสวรรคต3013 ต.ค. 63
รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/25642412 ต.ค. 63
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ533 ก.ย. 63
โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปี 25634027 ส.ค. 63
โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจำปี ๒๕๖๓ 116726 ส.ค. 63
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ สิงหาคม 10620 ส.ค. 63
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม ของทุกปี10918 ส.ค. 63
โครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี14614 ส.ค. 63
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 25634212 ส.ค. 63
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อทำการสรรหาบุคคลเพื่อเป็น อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น3611 ส.ค. 63
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2563407 ส.ค. 63
7 สิงหาคม "วันรพี" พระบิดาแห่งกฎหมายไทย287 ส.ค. 63
4 สิงหาคม ของทุกปี เป็น วันสื่อสารแห่งชาติ 294 ส.ค. 63
วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม4929 ก.ค. 63
28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ3828 ก.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB