เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง118 ม.ค. 64
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 25643429 ธ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ๑ อัตรา )783 ธ.ค. 63
รายงานตำแหน่งที่ว่างของพนักงานส่วนตำบลและสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ๑ อัตรา671 ธ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง12927 ต.ค. 63
วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ 4123 ต.ค. 63
วันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 2322 ต.ค. 63
13 ตุลาคม พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายสวรรคต3213 ต.ค. 63
รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/25643912 ต.ค. 63
รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/25642512 ต.ค. 63
ขยายระยะเวลาการรับโอน (ย้าย) ตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล2079 ก.ย. 63
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ563 ก.ย. 63
โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปี 25634227 ส.ค. 63
โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจำปี ๒๕๖๓ 120126 ส.ค. 63
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ สิงหาคม 11720 ส.ค. 63
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม ของทุกปี11618 ส.ค. 63
โครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี16014 ส.ค. 63
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 25634312 ส.ค. 63
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อทำการสรรหาบุคคลเพื่อเป็น อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น3811 ส.ค. 63
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อทำการสรรหาบุคคลเพื่อเป็น อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น4611 ส.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB