เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ของทุกปี 41 ก.ค. 63
รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด ( ๒๖ มิถุนายน ) ประจำปี ๒๕๖๓426 มิ.ย. 63
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๓ 2026 มิ.ย. 63
โครงการสานเสวนา และสันทนาการ (ขุนด่าน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓1116 มิ.ย. 63
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นตอบแบบ วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่านระบบ ITAS ด้วยตนเอง135 มิ.ย. 63
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี83 มิ.ย. 63
การดําเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในพื้นที่ตําบล วังตะคร้อ311 เม.ย. 63
โครงการอบรมชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid -19 )5312 มี.ค. 63
คอบร้าโกลด์ ๒๐ ส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ในโครงการช่วยเหลือประชาชน (HCA) ในพื้นที่การฝึกคอบร้าโกลด์ ๒๐ ที่สุโขทัย645 มี.ค. 63
งานสักการะ พระแม่ย่าและงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 3526 ก.พ. 63
ประชุมท้องถิ่นสัญจรอำเภอบ้านด่านลานหอย ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 3725 ก.พ. 63
ประกาศเรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นตำแหน่งผู้ปฏิบัติ4914 ก.พ. 63
เรื่อง: ประกาศเรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นตำแหน่งผู้ปฏิบัติ2914 ก.พ. 63
พิธีประกาศจังหวัดสุโขทัยปลอดขยะเปียก 14 กุมภาพันธ์ 25634614 ก.พ. 63
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 426 ก.พ. 63
ประกาศ ตำบลวังตะคร้อ ปลอดขยะเปียก333 ก.พ. 63
สาระน่ารู้ การลดใช้พลาสติก403 ก.พ. 63
กำหนดเขตควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิด5931 ม.ค. 63
บ้านด่านลานหอยคาวบอยทาวน์ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓6027 ม.ค. 63
การจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี ๒๕๖๓3424 ม.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB