นายเคน อัคลา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ
095-9468357

ออนไลน์ 135 คน

เยี่ยมชม 20,371 คน

ข่าวโอนย้ายและรับสมัครงาน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
8 ม.ค. 64ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง แชร์  
3 ธ.ค. 63ประชาสัมพันธ์การับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ๑ อัตรา ) แชร์  
1 ธ.ค. 63รายงานตำแหน่งที่ว่างของพนักงานส่วนตำบลและสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ๑ อัตรา แชร์  
12 ต.ค. 63รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2564 แชร์  
9 ก.ย. 63ขยายระยะเวลาการรับโอน (ย้าย) ตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล แชร์  
11 ส.ค. 63รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อทำการสรรหาบุคคลเพื่อเป็น อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น แชร์  
14 ก.พ. 63เรื่อง: ประกาศเรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นตำแหน่งผู้ปฏิบัติ แชร์  
16 ธ.ค. 62ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นตำแหน่งผู้ปฏิบัติ แชร์  
ลำดับ 1-8 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 8 รายการ
เปลี่ยนภาษา