ตลอดระยะเวลาหลายเดือน องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ นำโดย นายกเคน อัคลา คณะผู้บริหาร พนักงานและพนักงานจ้าง ร่วมประชุมเฝ้าระวังตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ซึ่งได้จัดให้มีเครื่องวัดอุณหภูมิ อ่างล้างมือ เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ และช่องทางที่ประชาชนเข้ามาติดต่อราชการโดยให้เว้นระยะห่าง เพื่อความความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการ ตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19