อบต.วังตะคร้อ พนักงานและพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรม Big Cleaning ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 โดยทำความสะอาดสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อความความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการ ตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19