ขอความร่วมมือ 

ร้านอาหาร

 พื้นที่ควบคุมสูงสุด

- นั่งทานที่ร้าน ไม่เกิน 21.00 น.

- จำหน่ายกลับบ้าน ถึง 23.00 น.

 พื้นที่ควบคุม

- นั่งทานที่ร้าน ไม่เกิน 23.00 น.

 ร้านสะดวกซื้อ

- พื้นที่ควบคุมสูงสุด เปิด 04.00 - 23.00 น.

- พื้นที่ควบคุม เปิดเวลาตามปกติ

 เริ่ม 18 เมษายนนี้

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

#ศูนย์ข้อมูลCOVID19

#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย

#NewNormalชีวิตวิถีใหม่

#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

#รวมไทยสร้างชาติ