เหตุเมื่อวันที่ 10/04/64 ลมฟ้าลมฝนแรง

พัดด่านจุดบริการประชาชนพังทลาย

อีกเหตุต้นไม้ล้มทับบ้านเรือนชาวบ้านหมู่1 บ้านสวนป่า พังเสียหาย ตำบลวังตะคร้อ

อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

คณะองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ & งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รีบเข้าตรวจสอบ