องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้ผู้สูงอายุและผู้พิการมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า โดยมีการช่วยกันทำน้ำมันไพล ซึ่งมีประโยชน์มากและสามารถน้ำไปใช้ได้จริง เช่น

ช่วยคลายความอ่อนล้าของร่างกาย บรรเทาอาการปวดเมื่อย การอักเสบของเอ็น กล้ามเนื้อและข้อต่อ

แก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อ แก้ท้องขึ้น ช่วยขับลมในลำไส้

ช่วยรักษาอาการเคล็ดขัดยอก ฟกช้ำบวม ข้อเท้าแพลง ช่วยลดอาการอักเสบ แก้ปวด บวม เส้นตึง เมื่อยขบ

บรรเทาอาการเหน็บชา