นายเคน อัคลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ  ปลัด รองปลัด ตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการ ได้เดินทางไปมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย บ้านนายบุญธรรม จางวางคง อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านหนองจิกกรี ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย