ครม.มีมติอนุมัติประกาศ ยกเลิกการใช้ "พลาสติก 4 ชนิด" ถุงหิ้ว-โฟม-แก้ว-หลอด แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ พร้อมขีดเส้นพลาสติก 7 ชนิดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนให้ไม่ต่ำกว่า 50% ในปี 2565

.

วันที่ 15 ก.พ.64 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ "แผนการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ 1 ระหว่างปี พ.ศ. 2563 - 2565" เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติก รวมถึงการจัดการขยะพลาสติกอย่างมีประสิทธิภาพ

.

รายละเอียดดังนี้

.

1) ยกเลิกการใช้พลาสติก 4 ประเภท แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ ในปี 2565 ดังนี้

* ถุงพลาสติกหูหิ้วแบบบาง (ความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน)

* กล่องโฟมบรรจุอาหาร (ไม่รวมโฟมกันกระแทกในภาคอุตสาหกรรม)

* แก้วพลาสติกบาง (ความหนาน้อยกว่า 100 ไมครอน)

* หลอดพลาสติก (ยกเว้นการใช้กรณีจำเป็น ได้แก่ การใช้ในเด็ก คนชรา ผู้ป่วย เป็นต้น)

.

2) นำพลาสติกกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ไม่น้อยกว่า 50% ในปี 2565

.

ประกอบด้วย

* ถุงพลาสติกหูหิ้วแบบหนา

* บรรจุภัณฑ์ฟิล์มพลาสติกชั้นเดียว

* ขวดพลาสติกทุกชนิด

* ฝาขวด

* แก้วพลาสติก

* ถาด และกล่องอาหาร

* ช้อน ส้อม มีดพลาสติก

.

อ่านเพิ่มเติม คลิก: https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/922683?an...