เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดสวนป่า

แชร์

วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา o๘ : ๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อนำโดย นายกเคน อัลคา คณะผู้บริหาร/ส.อบต./พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสร้างจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ณ วัดพฤกษาสวรรค์สุทธาวาส (วัดสวนป่า) หมู่ที่ ๑ บ้านสวนป่า ตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.75MB