เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อร่วมกับเทศบาลตลิ่งชัน,องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง จัดทำโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 3- 5 กันยายน 2563  ณ  โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB