เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจำปี ๒๕๖๓

แชร์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ ได้ดำเนินโครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านมประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการสืบสานพระปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ก่อตั้งมูลนิธิถันยรักษ์ฯ ให้ผู้หญิงไทยพ้นมะเร็งเต้านมและเพื่อคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตัวเองอย่างอยู่ต้อง โดยได้ออกพื้นที่ให้ความรู้ในแต่ละหมู่บ้านจำนวน ๓ วัน ระหว่างวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ หมู่ ๑ และหมู่ ๔ ให้ความรู้ที่ศาลาอเนกประสงค์หมู่ ๑ บ้านสวนป่า
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ หมู่ ๓ หมู่ ๖ หมู่ ๗ ให้ความรู้ที่ศาลาวัดบ้านใหม่คลองอุดมหมู่ ๗ 
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ หมู่ ๒ หมู่ ๕ หมู่ ๘ ให้ความรู้ที่ศาลาวัดหัวแรดหมู่ ๘ 
 โดยได้มีพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมและได้รับความอนุเคราะห์จาก นางทัศนีย์ พรมเพ็ชร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ในการดำเนินโครงการดังกล่าว


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB