เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สู่ประชาชน

แชร์

ด้วยได้รับแจ้งจากจังหวัดสุโขทัย ว่าจากสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19 ) กรมการปกครองจึงได้ให้ประชาสัมพันธ์สื่อเพื่อสร้างการรับรู้ในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19 ) แก่ประชาชนในรูปแบบของเพลงชีวิตวิถีใหม่ (New Nmal) และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.03s. 0.50MB