เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบ ๒๕๖๓

แชร์

 วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการขึ้น เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้สูงอายุและคนพิการ โดยฝึกปฏิบัติทำเทียนหอมไล่ยุ่งและฝึกปฎิบัติการทำเจลแอลกฮอล์ล้างมือ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB