เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข พ.ศ. 2563

แชร์

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 08:30 - 16:00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมีความรู้และมีศักยภาพในการปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น โดยมีนายเคน อัคลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.03s. 0.50MB