เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการสานเสวนา และสันทนาการ (ขุนด่าน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แชร์

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘ : ๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ นำโดย นายสมัย อัคลา รองนายก อบต.วังตะคร้อและนายมนตรี ทองสนธ์ ปลัด อบต.วังตะคร้อ ผู้นำชุมชนและประชาชนตำบลวังตะคร้อเข้าร่วมโครงการสานเสวนา และสันทนาการ (ขุนด่าน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัย เพื่อประเมินผลและติดตามการแพร่ระบาดของ covid - ๑๙ 


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB