เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

การดําเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในพื้นที่ตําบล วังตะคร้อ

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อได้ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID-19) ที่ได้ขยายวงกว้างขึ้น เพื่อให้การดําเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19  ในพื้นที่ตําบล
วังตะคร้อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อจึงได้จัดสถานที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่องานราชการเพื่อทำการคัดกรอง ควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB