เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการอบรมชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid -19 )

แชร์

ประชาชนแต่ละครัวเรือนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID - 19 ) พร้อมจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันด้วยตัวเอง ณ ห้องประชุม อบต.วังตะคร้อ ซึ่งนายกอบต.วังตะคร้อร่วมกับท้องถิ่นอำเภอได้มอบหน้ากากอนามัยให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและรพสต. อสม.ในพื้นที่ตำบลวังตะคร้อ


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB