เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

งานสักการะ พระแม่ย่าและงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๖๓

แชร์

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ด้วยจังหวัดสุโขทัยและเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ได้กำหนดจัดงานสักการะ
พระแม่ย่าและงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ หน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัยโดยเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัยจัดให้มีกิจกรรมออกร้าน “มัจฉากาชาด” เพื่อหารายได้นำไปใช้จ่ายในการจัดทำกิจกรรม
สาธารณกุศล และช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้และผู้ประสบภัยในลักษณะต่างๆ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ จึงร่วมปฏิบัติหน้าที่ประจำร้าน “มัจฉากาชาด” งานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาด และร่วมการแสดงเดินแฟชั่น ณ หน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB