เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประชุมท้องถิ่นสัญจรอำเภอบ้านด่านลานหอย ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

แชร์

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ เป็นเจ้าภาพในภาพการ ประชุมท้องถิ่นสัญจรอำเภอบ้านด่านลานหอย ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓  โดยมีคณะผู้บริหาร/ส.อบต./ หัวหน้าสำนักปลัด /ผอ.กอง แต่ละอปท.
เข้าร่วมงานประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB