เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประกาศ ตำบลวังตะคร้อ ปลอดขยะเปียก

แชร์

โครงการ"จังหวัดสุโขทัยปลอดขยะเปียก" ตามนโยบายของรัฐ โดยรณรงค์ให้ครัวเรือนลดปริมาณขยะ ใช้หลักการใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการลดขยะต้นทางของประชาชน เพื่อให้การจัดการขยะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแก้ไขปัญหาขยะได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ตำบลวังตะคร้อได้เป็นตำบลปลอดขยะเปียก ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB