เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

การจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี ๒๕๖๓

แชร์

การจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ ร่วมรณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้ การใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึก และช่วยกันประหยัดในการใช้น้ำ


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB