เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี๒๕๖๓

แชร์

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อนำโดย นายจำรูญ ทรัพย์เพชร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ  รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ/คณะผู้บริหาร/ส.อบต./พนักงาน/เข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ และร่วมสนับสนุนของรางวัลต่างๆ ให้เด็ก ณ โรงเรียนปากคลองร่วมและโรงเรียนวังไทร

        อนึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ /คณะผู้บริหาร/ส.อบต./พนักงาน/ขอขอบพระคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนของรางวัลในครั้งนี้


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.75MB