เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นตำแหน่งผู้ปฏิบัติ

แชร์

ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นตำแหน่งผู้ปฏิบัติ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ มีตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติที่กำหนดไว้ในแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ( พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ) ว่าง ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุโขทัย
ตำแหน่งที่ว่างตามกรอบแผนอัตรากำลัง ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ - เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ ปฏิบัติงาน / ชำนาญงาน ๑ อัตรา


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB